top of page
Jednostka MIKRO

Jakie jednostki spełniają definicję MIKRO na gruncie Ustawy o Rachunkowości?

Coneflowers Echinacea

Jednostki MIKRO spełniające warunki określone w Ustawie o Rachunkowości mogą stosować wiele uproszczeń, w tym sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4 Ustawy o Rachunkowości.

 

Aby dowiedzieć się, czy dana jednostka spełnia kryteria jednostki #MIKRO, jak również, jakie uproszczenia może zastosować na gruncie Ustawy o Rachunkowości, zapraszam do zapoznania się z naszą publikacją Jednostka MIKRO.

 

Jeżeli szukasz pomocy przy przygotowaniu sprawozdania, zapraszam tu.

AF-sowa_RGB_800x800px_kolor_transparent.

Czy dana jednostka jest MAŁA czy jeszcze MIKRO na gruncie Ustawy o Rachunkowości?

zwierzęta domowe

Jednostki MAŁE spełniające warunki określone w Ustawie o Rachunkowości mogą stosować wiele uproszczeń, w tym sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 5 Ustawy o Rachunkowości.

 

Aby dowiedzieć się, czy dana jednostka spełnia kryteria jednostki #MAŁEJ, jak również, jakie uproszczenia może zastosować na gruncie Ustawy o Rachunkowości, zapraszam do zapoznania się z naszą publikacją Jednostka MAŁA.

Jeżeli szukasz pomocy przy przygotowaniu sprawozdania, zapraszam tu.

bottom of page