top of page

Narzędzie do oszacowania pomocy w ramach tarczy antykryzysowej 2.0

Wypełnij formularz, a prześlemy Ci narzędzie bezpłatnie!

kliknij, by pobrać przykład

umowy cywilnoprawne

jednoosobowa działalność

zwolnienie z ZUS

brak płatności składek do ZUS za marzec, kwiecień i maj

WARUNKI

- prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.

- opłacanie składek wyłącznie za siebie

- niekorzystanie ze świadczeń na FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy

- kondycja firmy nie zagrażająca postępowaniem upadłościowym na dzień 31 grudnia 2019 r.

- niezaleganie z płatnościami za składki ZUS na dzień 31 grudnia 2019 r.

- przychód w pierwszym miesiącu, za który składasz wniosek nie może  być większy niż 15 681 zł

Złóż wniosek do ZUS na druku RDZ

Nadal składaj deklaracje!

Nie opłacaj ZUS, z którego chcesz być zwolniony!

postojowe

trzykrotne świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł (lub 1 300 zł dla karty podatkowej bez VAT)

WARUNKI

- prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.

- brak innych tytułów do ubezpieczeń społecznych

- miejsce zamieszkania na terytorium Polski i polskie obywatelstwo lub prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

- przychód w miesiącu poprzedzającym niższy o 15% od poprzedniego (czyli dwa miesiące wstecz)

- JEŻELI zawiesiłeś działalność po 31 stycznia 2020 r., nie musisz spełniać kryterium spadku dochodów

-JEŻELI rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT, nie musisz spełniać kryteriów przychodowych

Złóż wniosek do ZUS na druku RSP-D

Masz na to 3 miesiące od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

dofinansowanie

dofinansowanie do kosztów działalności maksymalnie w wysokości trzykrotności kwoty

1 300 zł, 1 820 zł lub 2 340 zł

WARUNKI

- brak przesłanek do ogłoszenia upadłości firmy

- brak zalegania w opłacaniu składek ZUS należnych

do 30 września 2019 r.

- brak zalegania w opłacaniu zobowiązań podatkowych

do 30 września 2019 r.

- spadek przychodów na przestrzeni dwóch kolejnych miesięcy (lub dwóch kolejnych 30 dniowych okresów) w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 r. o miniumum 30%

Złóż wniosek do PUP i zawrzyj oświadczenie o:
1)   spadku obrotów
2)  braku przesłanek do ogłoszenia upadłości
3)   niezaleganiu  w regulowaniu  zobowiązań  podatkowych oraz wobec ZUS
4)   przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej

5) podaj numer rachunku

6) dodaj oświadczenie "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

mikropożyczka

pożyczka w maksymalnej wysokości 5 000 zł

WARUNKI

- prowadzenie działalności przed 1 marca 2020 r.

- brak przesłanek do ogłoszenia upadłości firmy

Jeżeli spełnisz warunki (utrzymasz firmę przez 3 miesiące od czasu otrzymania decyzji), możesz wnioskować o jej umorzenie.

Masz na to 14 dni.

Złóż wniosek do PUP,

postojowe dla umów cywilnoprawnych

trzykrotne świadczenie postojowe w maksymalnej wysokości 2 080 zł

WARUNKI

- zawarcie umowy przed 1 kwietnia 2020 r.

- brak innych tytułów do ubezpieczeń społecznych

- miejsce zamieszkania na terytorium Polski i polskie obywatelstwo lub prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

- przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może  być większy niż 15 681 zł

- JEŻELI suma przychodów z wszystkich umów cywilnoprawnych nie przekroczyła 1 300 zł otrzymasz równowartość tych przychodów

​Wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego.

Złóż wniosek do ZUS na druku RSP-C.

Masz na to 3 miesiące od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Szczegóły polityki prywatności znajdą Państwo tutaj.

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.

bottom of page