JEDNOSTKI MIKRO

Jakie jednostki spełniają definicję jednostek MIKRO?


Jednostki MIKRO spełniające warunki określone w Ustawie o Rachunkowości mogą stosować wiele uproszczeń, w tym sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4 Ustawy o Rachunkowości.


Aby dowiedzieć się, czy dana jednostka spełnia uproszczenia jednostki #MIKRO, jak również, jakie uproszczenia może zastosować na gruncie Ustawy o Rachunkowości, zapraszam do zapoznania się z naszą publikacją

Jednostka MIKRO.

1 wyświetlenia0 komentarz

+ 48 502 184 711

55-011 Siechnice, Polska
ul. Marii Konopnickiej 16

©2018 by Audyt i Finanse Izabela Kraśnicka.